Interventie

EETPROBLEMEN in de SPORT

Interventie

 

Ik vermoed een eetprobleem bij mijn (top)sporter: wat nu?

Omwille van de nabijheid tot de (top)sporter is de trainer, coach of sportbegeleider vaak de eerste die een probleem opmerkt. Het benaderen van een (top)sporter waarbij er een vermoeden is van een eetprobleem, is nooit eenvoudig. Wanneer je een (top)sporter met een eetprobleem benadert is het belangrijk om strikt maar ondersteunend te zijn.

 • Benader jouw (top)sporter zonder omstaanders. Het gesprek is vertrouwelijk en de privacy tegenover de andere sporters moet gewaarborgd worden.
 • Zorg ervoor dat je voldoende tijd vrijmaakt (zonder afleiding)
 • Benader hem/haar met warmte en zorgzaamheid
 • Vermijd kritiek of beoordeling
 • Benadruk dat jij en andere teamleden bezorgd zijn om hem/haar en zijn/haar gezondheid
 • Geef in eerste instantie aan dat jij en het team zich zorgen maken, benoem pas in tweede instantie het eetprobleem/-gedrag
 • Benoem concreet gedrag in verband met het eetgedrag en het lichaamsbeeld. Ga na of jouw (top)sporter zich herkent in wat je zegt (stel geen diagnoses, maar benoem wat je ziet, bvb. "Ik zie dat je niet mee-eet tijdens de lunch" of "Ik zie dat je heel gespannen bent bij het weegmoment")
 • Zorg goed voor jullie contact: jouw (top)sporter heeft een probleem, hij/zij is geen probleem
 • Benadruk ook zaken die wel goed gaan
 • Geef aan dat een beoordeling door een gezondheidsprofessional aangewezen is en dat de informatie die met deze persoon wordt uitgewisseld vertrouwelijk is
 • Respecteer de keuze van jouw (top)sporter, ook als die beslist niet meteen hulp te zoeken. Blijf wel jouw bezorgdheid op een uiten!
 • Gebruik geen uitspraken zoals: “Je ontgoochelt me als je geen hulp zoekt”, “Je zou mij een plezier doen als je hulp zoekt”, “Als je geen hulp zoekt zal dat negatieve gevolgen hebben voor jouw training bij mij”. Probeer vooral de motivatie bij jouw (top)sporter om iets aan het eetprobleem te doen te verhogen.
 • Verwijs indien mogelijk naar een specifiek persoon (een expert of vertrouwenspersoon)
 • Praat niet alleen maar wees ook bereid om te luisteren naar de antwoorden van jouw (top)sporter
 • Wees voorbereid op ontkenning of minimalisatie van de problemen: probeer hier respect en begrip voor op te brengen en ga niet in discussie
 • Probeer tijdens dit gesprek steeds het perspectief van jouw (top)sporter in te nemen: waarom stelt jouw (top)sporter dit gedrag? Waarom heeft hij/zij dit eetgedrag ‘nodig’?

 

Sommige (top)sporters zullen openlijk erkennen dat er een probleem is en hulp verwelkomen. Vele anderen zullen het probleem daarentegen ontkennen en weigeren hulp te zoeken. Het belangrijkste is om jouw (top)sporter duidelijk te maken dat je je zorgen maakt. Het kan daarbij nodig zijn om dit meermaals te herhalen.

 

Wanneer jouw (top)sporter ontkent dat er een probleem is kan het helpen om de nadruk te leggen op symptomen die voor hem/haar zelf als hinderlijk worden ervaren. Zo zal het gewicht op zich meestal geen grote hindernis vormen. Maar het tekort aan energie wel. Ook duizeligheid en de vergrote kans op blessures zijn hinderlijk voor jouw (top)sporter. Meestal is de (top)sporter met een eetprobleem minder bezig met de gevolgen op lange termijn. Concentreer je dus op de hinderlijke symptomen die hij/zij nu al ervaart.

 

Als jouw (top)sporter niet wil praten over het probleem of je ziet jezelf niet als de meest geschikte persoon, kan de sportarts, sportpsycholoog of sportdiëtist ingeschakeld worden om het eerste gesprek te voeren. Bij de behandeling van een eetprobleem of -stoornis is het noodzakelijk dat er een arts betrokken wordt om de medische risico’s uit te sluiten.

 

Als trainer, coach of sportbegeleider breng je veel tijd door met jouw (top)sporter en heb je doorgaans een sterke band met hem/haar. Daardoor kan je een eetprobleem vaak makkelijker opmerken of aankaarten bij hem/haar. Maar jouw verantwoordelijkheid mag hierin ook niet te groot worden! Het behandelen van een eetprobleem of -stoornis is de verantwoordelijkheid van een multidisciplinair team van experts!

 

Topsport Vlaanderen