Over eenzaamheid en verveling

EETPROBLEMEN in de SPORT

Over eenzaamheid en verveling

 

‘Daar zit ik dan op mijn kot op mijn eentje. Tussen mijn medespeelsters is het altijd plezant maar zodra ik op mijn kot zit (op een dag zonder training), voel ik me zo alleen. Ik eet dan altijd chocolade, dan voel ik me terug goed. Mijn gewicht is wel sterk gestegen de laatste tijd, maar mijn trainer en medespeelster mogen niet weten dat het van de chocolade komt.' (volleybalspeelster)

 

 

Te ver!

 

Je vervelen of je alleen voelen komt zeker voor. Soms vind je de oplossing in veel en snel eten. Tijdens het eten geeft dit een goed gevoel maar achteraf voel je je schuldig of belabberd. Zoeken naar andere oplossingen dan eten is belangrijk als sporter om om te gaan met verveling of eenzaamheid.

 

Terug

Topsport Vlaanderen