Disclaimer

EETPROBLEMEN in de SPORT

Disclaimer

 

Deze website bevat informatie die zorgvuldig en op wetenschappelijke basis is samengesteld door verschillende professionele auteurs. In de mate van het mogelijke zal de informatie geupdated worden, maar dit is geen garantie voor de meest recente informatie.

 

De informatie is bedoeld als sensibilisering voor eetproblemen in de (top)sport en is geen vervanging voor advisering of behandeling bij professionele hulpverleners.

 

De auteurs van de teksten en de uitgever van de website kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor (1) schade op welke manier dan ook onstaan door gebruik van de aangeboden informatie en (2) er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

 

www.eetproblemenindesport.be kan tips en raad geven, maar kan in geen geval het succes ervan garanderen. We dringen er met aandrang op aan dat een medisch expert wordt geraadpleegd bij problemen die als ernstig worden ervaren of zouden moeten ervaren worden.

 

 

Topsport Vlaanderen